Remo

He, jenengkuSIBAJA Si Pinter Basa Jawa. Aku bakal ngancani kanca-kanca sinau basa jawab bab unggah-ungguh basa. Wis siap kanca-kanca?
Wiwiti